Блог за търговски марки

  • През 2023 г. отново е активна програма за финансиране за марки и дизайни за малки и средни предприятия. Финансовата подкрепа се изразява в предоставяне на ваучери от Фонда Ideas Powered for Business, които възстановяват голяма част от платените такси за обекти на интелектуална собственост. [...]

  • С проверка на търговска марка ще намалиш рисковете от усложнения в процедурата по регистрация. Възможно ли е друг да е регистрирал подобно на твоето име или лого? Как да провериш дали вече има сходна на твоята идея? Научи повече Търговската [...]