С регистрацията на търговска марка защитаваш бизнес идеите си. Би ли рискувал някой да открадне бизнеса ти, след толкова много вложен труд? Виж всичко, което ти трябва за успешна регистрация на търговска марка.

Търговските марки са навсякъде.

Търговските марки са имената на бизнесите, техните лога, етикетите на стоките, емблемите на автомобилите и много други.

Търговската марка е знакът, който те отличава от твоите конкуренти.

Тя налага продуктите и услугите ти на пазара и помага на потребителя да избере твоя бранд сред всички останали. 

Марката е актив, без който бизнесът не може.

Търговската марка е в основата на изграждането на репутацията на един бранд. С търговската марка бизнесите създават отношения на доверие със своите клиенти.

Търговската марка има финансова и инвестиционна стойност.

Колкото повече нараства репутацията на бизнеса ти, толкова по-ценна ще бъде търговската марка. Още повече, търговската марка може да бъде продавана и отдавана под лицензия, което да ти носи допълнителни доходи.

Търговската марка трябва да отговаря на определени изисквания, за да бъде регистрирана. 

Първото изискване за регистрация е търговската марка да бъде отличителна. Това е и нейната основна функция – да отличи твоите стоки и услуги от тези на конкурентите ти. 

Най-често отличителността се губи, когато марката е описателна за стоките и услугите, които защитава. Търговска марка “Laptop”, която е заявена за стоките “компютри”,  не отговаря на изискването за отличителност. Това е така, защото името “Laptop” директно насочва към стоките, които се предлагат с този знак. От друга страна, марка “MacBook” е отличителна и силно разпознаваема сред потребителите за производството на лаптопи. 

На второ място, марката не трябва да подвежда или заблуждава потребителя.

Заблуда може да възникне, ако марката насочва към естество, качество или географски произход на стоките и услуги, каквито в действителност не са налице.

Например търговска марка “Vegetarian Food” не може да бъде регистрирана за стоки като месо и колбаси. В противен случай, потребителят ще бъде въведен в заблуждение, че купува вегетариански продукти.

Третото изискване за регистрация е търговската марка да не нарушава обществения ред и добрите нрави.

Например  не се регистрират марки, които съдържат неприлични изрази като обиди, псувни и др.

Търговската марка не се регистрира, ако включва гербове, знамена или наименования на международни организации.

Това изискване за регистрация изключва възможността да бъде регистриран например българският герб. Такава регистрация на марка би нарушило правата на държавата да контролира използването на символите на суверенитета и независимостта си.

Законът съдържа и други изисквания и забрани за регистрация на марка. Неспазването на което и да е от тях ще доведе до отказ от регистрация. В този случай компетентните служби не връщат платените държавни такси.

Преди да регистрираш марка, помисли за следното:

Марката отговаря ли на изискванията за регистрация?

Това са изискванията, които законът поставя, за да бъде една марка успешно регистрирана. Можеш да ги видиш обяснени на нашия сайт или да прочетеш Закона за марките и географските означения. Препоръчително е обаче да оставиш преценката за регистрабилност на специалист.

Свободно ли е името/изображението на марката?

Задължителна стъпка при регистрацията на марка е проверката – свободен ли е знакът, който желаеш да регистрираш?
Проверката се извършва в регистъра на Патентно Ведомство, регистъра на Службата на ЕС и други търсачки и регистрите на ведомствата за интелектуална собственост.
Проверката на марка и сравнението ѝ с по-ранни търговски марки изисква комплексен подход. Преценката на закона, националната и международната практика е препоръчително да бъде извършена от специалист. Повече за проверката на търговска марка можеш да научиш в нашия наръчник за проверка на марка или да се свържеш директно с екипа ни.

За какви стоки/услуги ще регистрираш марката?

Можеш да научиш повече за квалифицирането на стоки и услуги в нашата статия. Можеш също така да използваш списъка на Патентно Ведомство тук или класификатора на Службата на ЕС тук.

За кои държави ще регистрираш марката?

Търговската марка може да бъде регистрирана за България, за целия Европейския съюз или за страни извън ЕС. Изборът зависи от това къде развиваш или планираш да развиеш своята търговска дейност.

Регистрацията на марка в България се извършва пред Българското Патентно Ведомство. Можеш да се възползваш от процедурата изцяло онлайн.

За регистрация във всички държави-членки на ЕС, е необходимо да се подаде заявление към Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС).

В случай че желаеш да регистрираш марката си за територията извън ЕС, екипът ни ще те консултира безплатно за възможните варианти. Запази своята безплатна онлайн среща тук.

Цената за регистрация на търговска марка зависи от територията, на която желаеш да защитиш бранда си.

Търговска марка в България.

Ако желаеш регистрация на търговска марка в България, можеш да изчислиш държавните такси с този калкулатор.

Търговска марка в Европейския съюз.

Цената за регистрация на търговска марка във всички държави-членки на ЕС, можеш да изчислиш от този линк.

Международна регистрация на търговска марка.

Ако имаш интерес да регистрираш своята марка в държава извън ЕС, свържи се с екипа ни, за да изчислим таксите напълно безплатно.

Спести 75% от държавните такси с активно европейско финансиране.

Интересуваш се от финансиране, с което да спестиш 75% от държавните такси? Научи повече тук.

Регистрираната марка ти дава изключителни права върху търговския знак.

Това означава, че имаш право да забраниш на други лица да използват в своята дейност същия като твоя знак за същите стоки и/или услуги. Напълно възможно е обаче след теб някой да се опита да имитира и открадне търговската ти марка. В България действа т.нар. опозиционна система. Това означава, че институциите нямат задължение да те уведомят, ако някой заяви марка. която нарушава твоите права. Затова е важно да следиш за нарушения на правата ти всеки месец. Екипът ни може да ти съдейства с месечния мониторинг на твоята марка. Разбери повече тук.

Спорове за търговски марки

Ако си установил, че някой се опитва да копира или открадне твоята марка, можеш да предприемеш различни действия, за да защитиш правата си. На първо място, можеш да влезеш в преговори с него. Ако тази стъпка не разреши конфликта, можеш да подадеш опозиция или възражение. Препоръчително е преди това да се консултираш със специалист. Всеки казус е специфичен и изисква различен подход, съобразен със законовите изисквания.

Екипът ни от специалисти в областта може да съдейства за твоя казус. Научи повече за споровете за търговски марки тук.

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.