европейско финансиране за регистрация на търговска марка и дизайн

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

 


 

 

Photo by Pixabay

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

  1. Свързваш се с екипа ни
  2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
  3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
  5. Заплащане на държавна такса за услугата
  6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
  7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

 


 

 

Photo by Pixabay

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

  1. Свързваш се с екипа ни
  2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
  3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
  5. Заплащане на държавна такса за услугата
  6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
  7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

 


 

 

Photo by Pixabay

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Използване на ваучера за финансиране

В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

Как става възстановяването на платените такси

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

  1. Свързваш се с екипа ни
  2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
  3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
  5. Заплащане на държавна такса за услугата
  6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
  7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

 


 

 

Photo by Pixabay

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

Използване на ваучера за финансиране

В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

Как става възстановяването на платените такси

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

  1. Свързваш се с екипа ни
  2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
  3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
  5. Заплащане на държавна такса за услугата
  6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
  7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

 


 

 

Photo by Pixabay

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

Използване на ваучера за финансиране

В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

Как става възстановяването на платените такси

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

  1. Свързваш се с екипа ни
  2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
  3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
  5. Заплащане на държавна такса за услугата
  6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
  7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

 


 

 

Photo by Pixabay

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Какви са критериите за кандидатстване

Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
   1. Подаване на заявки за национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Финансирането може да се ползва също за следните услуги:

   1. Подаване на заявки за национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Финансиране за анализ и стратегия на интелектуалната собственост

  Възстановяват се 90 % от адвокатски и експертни такси за услугата за диагностиката на интелектуална собственост “IP scan”. Тази услуга предоставя информация за изграждането на стратегията за интелектуална собственост на дружеството.

  IP Scan включва всички права на интелектуална собственост: патенти, марки, дизайни, полезни модели, сортове растения, географски указания, както и нерегистрираниактиви, като например търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

  Юристите от екипа на QuestionMarks са преминали специално обучение и са включени в списъка на външни експерти към Патентно ведомство, които предоставят услугата. Това означава, че през европейското финансиране може да си възстановите 90% от платените професионални такси към нашия екип за тази услуга.

  Повече информация за услугата и списък с одобрените експерти може да намерите на страницата на Патентно ведомство.

  Финансирането може да се ползва също за следните услуги:

   1. Подаване на заявки за национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  МСП могат да ползват финансирането да възстановят държавните такси за следните услуги:

  • Търговски марки и дизайни
  • Патенти
  • Сортове растения

  Финансирането се отпуска и за възстановяване на професионалните такси (адвокатски и експертни хонорари) за анализ и стратегия на интелактуалната собственост на фирмите.

  Финансиране за марки и дизайни

  Финансирането за марка и дизайн е в размер на 1000 евро за предприятие. С ваучерите могат да се покрият следните разходи:

   1. Регистрация на марки и/или дизайни на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на марки и/или дизайни на международно ниво – възстановяват се 50% от платените държавни такси.
   • За регистрация на марка в България основните държавни такси са 520 лв. При одобрение фирмата ще получи ваучер в размер 390 лв.

   • За регистрация на марка в ЕС основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Ваучерът покрива 637, 50 евро от сумата.

  Финансиране за анализ и стратегия на интелектуалната собственост

  Възстановяват се 90 % от адвокатски и експертни такси за услугата за диагностиката на интелектуална собственост “IP scan”. Тази услуга предоставя информация за изграждането на стратегията за интелектуална собственост на дружеството.

  IP Scan включва всички права на интелектуална собственост: патенти, марки, дизайни, полезни модели, сортове растения, географски указания, както и нерегистрираниактиви, като например търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

  Юристите от екипа на QuestionMarks са преминали специално обучение и са включени в списъка на външни експерти към Патентно ведомство, които предоставят услугата. Това означава, че през европейското финансиране може да си възстановите 90% от платените професионални такси към нашия екип за тази услуга.

  Повече информация за услугата и списък с одобрените експерти може да намерите на страницата на Патентно ведомство.

  Финансирането може да се ползва също за следните услуги:

   1. Подаване на заявки за национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  За какви услуги се отпуска финансирането

  МСП могат да ползват финансирането да възстановят държавните такси за следните услуги:

  • Търговски марки и дизайни
  • Патенти
  • Сортове растения

  Финансирането се отпуска и за възстановяване на професионалните такси (адвокатски и експертни хонорари) за анализ и стратегия на интелактуалната собственост на фирмите.

  Финансиране за марки и дизайни

  Финансирането за марка и дизайн е в размер на 1000 евро за предприятие. С ваучерите могат да се покрият следните разходи:

   1. Регистрация на марки и/или дизайни на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на марки и/или дизайни на международно ниво – възстановяват се 50% от платените държавни такси.
   • За регистрация на марка в България основните държавни такси са 520 лв. При одобрение фирмата ще получи ваучер в размер 390 лв.

   • За регистрация на марка в ЕС основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Ваучерът покрива 637, 50 евро от сумата.

  Финансиране за анализ и стратегия на интелектуалната собственост

  Възстановяват се 90 % от адвокатски и експертни такси за услугата за диагностиката на интелектуална собственост “IP scan”. Тази услуга предоставя информация за изграждането на стратегията за интелектуална собственост на дружеството.

  IP Scan включва всички права на интелектуална собственост: патенти, марки, дизайни, полезни модели, сортове растения, географски указания, както и нерегистрираниактиви, като например търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

  Юристите от екипа на QuestionMarks са преминали специално обучение и са включени в списъка на външни експерти към Патентно ведомство, които предоставят услугата. Това означава, че през европейското финансиране може да си възстановите 90% от платените професионални такси към нашия екип за тази услуга.

  Повече информация за услугата и списък с одобрените експерти може да намерите на страницата на Патентно ведомство.

  Финансирането може да се ползва също за следните услуги:

   1. Подаване на заявки за национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  [/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Финансиране от ЕС за търговски марки и дизайни – активно и през 2024 г. Виж повече на тази статия.

  За какви услуги се отпуска финансирането

  МСП могат да ползват финансирането да възстановят държавните такси за следните услуги:

  • Търговски марки и дизайни
  • Патенти
  • Сортове растения

  Финансирането се отпуска и за възстановяване на професионалните такси (адвокатски и експертни хонорари) за анализ и стратегия на интелактуалната собственост на фирмите.

  Финансиране за марки и дизайни

  Финансирането за марка и дизайн е в размер на 1000 евро за предприятие. С ваучерите могат да се покрият следните разходи:

   1. Регистрация на марки и/или дизайни на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на марки и/или дизайни на международно ниво – възстановяват се 50% от платените държавни такси.
   • За регистрация на марка в България основните държавни такси са 520 лв. При одобрение фирмата ще получи ваучер в размер 390 лв.

   • За регистрация на марка в ЕС основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Ваучерът покрива 637, 50 евро от сумата.

  Финансиране за анализ и стратегия на интелектуалната собственост

  Възстановяват се 90 % от адвокатски и експертни такси за услугата за диагностиката на интелектуална собственост “IP scan”. Тази услуга предоставя информация за изграждането на стратегията за интелектуална собственост на дружеството.

  IP Scan включва всички права на интелектуална собственост: патенти, марки, дизайни, полезни модели, сортове растения, географски указания, както и нерегистрираниактиви, като например търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

  Юристите от екипа на QuestionMarks са преминали специално обучение и са включени в списъка на външни експерти към Патентно ведомство, които предоставят услугата. Това означава, че през европейското финансиране може да си възстановите 90% от платените професионални такси към нашия екип за тази услуга.

  Повече информация за услугата и списък с одобрените експерти може да намерите на страницата на Патентно ведомство.

  Финансирането може да се ползва също за следните услуги:

   1. Подаване на заявки за национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
   2. Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  Срокове за кандидатстване

  Първият прозорец за кандидатстване отваря на 23 януари 2023 г.

  Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

  Какви са критериите за кандидатстване

  Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

   

   1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
   2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
   3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
   4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

  Как да кандидатстваш за финансиране за марки и дизайни през 2023 г.

  Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

  Използване на ваучера за финансиране

  В рамките на 2 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, дизайн, патент или сорт растение. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

  Как става възстановяването на платените такси

  Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от това заявление разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

  В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   1. Свързваш се с екипа ни
   2. Обсъждаме с теб необходимите документи и изготвяме заявлението за финансиране за твоето дружество към Фонда
   3. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
   4. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
   5. Заплащане на държавна такса за услугата
   6. Подаване на заявление за възстановяване на средства
   7. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

  Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

  Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средстсвата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

  За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за кандидатстване напълно безплатно.

   


   

   

  Photo by Pixabay

   

  Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

  Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.