Виртуални стоки и NFT в Метавселената

Виртуалните стоки и NFT (незаменими токени), се превръщат във все по-популярни инструменти за онлайн търговия. В света на Метавселената те дори могат да бъдат използвани като търговски марки. Това ги превръща в силно предпочитани обекти за регистрация като търговска марка в последната година. 

Засиленият интерес на потребителите и търговците към виртуалния свят, наречен Метавселена (Metaverse) е осезаем и се затвърждава от публикувани проучвания. По-голямата активност обаче носи по-големи рискове от нарушаване на правата върху търговски марки. Този факт не убягва на повечето търговци, които решават да пристъпят към защита на интелектуалната собственост в света на мета пространството.

Регистрираната ми марка защитава ли и виртуални стоки?

Търговската марка може и трябва да бъде защитена в Метавселената (Metaverse). Нарастващият брой на заявки за такава защита повдига важен въпрос пред експертите в Европейската служба (EUIPO) и Световната служба (WIPO) по интелектуална собственост: 

Търговска марка, която е регистрирана за реални стоки, например дрехи в Клас 25, защитена ли е във виртуалния свят на дрехите?

Краткият отговор е “не”. Защитата на виртуални стоки не е идентична на тази на реални стоки. Ако марката не е регистрирана конкретно за виртуални стоки, тя не ползва защита в Метавселената (Metaverse). 

Поради това ЕUIPO публикуваха практически насоки как виртуалните стоки и услуги, включително НФТ, да бъдат защитени. В допълнение, новото издание на Ницската класификация ще включва стоки и услуги, свързани с незаменими токени (NFT) и блокчейн в Клас 9. Новата класификация ще бъде публикувана в началото на новата 2023 г., съгласно изявление на WIPO.

Как да защитя виртуални стоки и NFT в Метавселената? 

За да защитиш своя бранд в Метавселената, е необходимо да регистрираш търговска марка – на европейско или международно ниво. Заявката за виртуални стоки обаче крие някои особености, в сравнение с тази за реални продукти.

Всички стоки във виртуалния свят се третират като цифрово съдържание и попадат в Клас 9 (софтуер и хардуер). Това е причината клас 9 от Ницската класификация да се превърне във втория най-предпочитан клас за регистрация, съгласно скорошен доклад

Важно е да се отбележи, че терминът “виртуални стоки” сам по себе си не е достатъчно ясен. Трябва да бъде допълнително уточнен чрез посочване на съдържанието, за което се отнасят виртуалните стоки.

Ако например Nike желаят да защитят своите виртуални обувки, е необходимо да подадат заявка за следните стоки в Клас 9: виртуални стоки за изтегляне, а именно виртуални обувки. По този начин се пояснява върху какви виртуални стоки марката ще разпростира своята закрила. 

Следва да се обърне внимание и на незаменимите токени – НФТ (non-fungible tokens), под формата им на виртуална стока в Метавселената. Новото издание на Ницската класификация изрично включва НФТ в Клас 9: “дигитални файлове за изтегляне, удостоверени с незаменими токени [NFT]”.

Подобно на защитата на виртуалните стоки, заявките за защита на незаменими токени – НФТ, трябва да са ясни и точни. Съответно, заявката следва да съдържа посочване на вида на цифровия елемент, чието удостоверяване се извършва от НФТ. Терминът “НФТ” или “незаменими токени” сам по себе си не е приемлив от службите по интелектуална собственост. 

Какво мога да защитя като стоки и услуги във виртуалния свят?

Проучванията показват, че най-търсени са модните стоки. Жителите на Метавселената купуват виртуални дрехи и аксесоари за своите аватари. Какво ще се случи, ако всички потребители се обличат с логото на Adidas, а те, от своя страна, нямат защита във виртуалното пространство? 

Услугите, за които потребителите най-често дават своите пари, са свързани с развлечения като: игри, футболни мачове, концерти или виртуални учебни зали. 

Нарастващото търсене на виртуални стоки и услуги отваря поле както за развиване на търговска дейност, така и за зачестяване на нарушенията върху интелектуалната собственост.

Заключение

Метавселената се развива с бързи темпове. Потребителите могат да купуват виртуални стоки от всякакво естество, които съществуват и в реалния свят, чрез използването на незаменими токени – НФТ. Това следва да насочи бизнесите във всички сфери да помислят за виртуалната защита на своите брандове.

Запази безплатна онлайн среща с екипа ни от тук (линк), за да ти съдействаме с правилната защита за твоя бизнес.

 


 

Photo by Mohamed Hassan from Pixabay.

 

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.