Блог за търговски марки

 • През последните години Black Friday/Черен петък се превърна в “запазена марка” на големите промоции в края на ноември. Това поставя въпроса може ли някой да притежава регистрирана марка и да има изключителни права върху толкова популярен лозунг.  Появата на “Black Friday” в България За пръв [...]

  Прочети
 • Има ли смисъл да регистрирам търговска марка, ако вече съм регистрирал фирма (дружество)  в [...]

  Прочети
 • Търговските марки се делят на различни видове според определени критерии. Изборът на правилния вид [...]

  Прочети
 • Законът поставя редица условия за регистрация на търговска марка.  Ще разгледаме някои от най-важните [...]

  Прочети
 • Причините да регистрираш търговска марка в модерния свят са много. Търговската марка е лицето [...]

  Прочети
 • Европейската програма Ideas Powered for Business предвижда нова възможност за финансиране на малки и [...]

  Прочети
 • Процедурата за регистрация на марка може да изглежда дълга и сложна. В екипа ни [...]

  Прочети