Предварително проучване за регистрация на марка

Предварително проучване на марка е първата стъпка към успешната регистрация.

Запознай ни с твоя бранд, а ние ще проверим дали е свободен и отговаря ли на всички законови изисквания.

Научи повече
Колко ще ми струва?

Защо да извърша предварително проучване на марка?

Често цял екип е ангажиран с изработката на думата, логото или слогана, които да се превърнат в лицето на твоя бизнес. Дори търговската марка да звучи и да изглежда добре, това не е достатъчно да бъде допусната нейната регистрация. Важно е тя да отговаря на нормативните изисквания и да не нарушава чужди права.

1. Проверка за съобразяване на законовите изисквания за регистрация

Марката трябва да отговаря на определени законови изисквания, за да се допусне нейната регистрация.

На първо място, тя трябва да е отличителна – да бъде разпознаваема от потребителите. Марката не трябва да бъде описателна, тоест да насочва към стоките/услугите, които предлагаш. Освен посочените, съществуват още редица изисквания за регистрация на марка, които трябва да бъдат съобразени. Повече за условията за регистрация на ТМ разбери тук.

Службите по интелектуална собственост са длъжни да откажат регистрацията на марките, които не отговарят на законовите критерии. Пример е отказът за регистрация на марката imot.bg поради нейния описателен характер.

Изпрати ни своята марка и получи безплатна консултация дали отговаря на законовите изисквания.

2. Проверка за наличие на сходни и идентични марки

Преди да регистрираш своята марка, трябва да “проучиш пазара”. Важно е твоят знак да не нарушава правата на други притежатели на по-ранни марки, за да не се стигне до спорове. Нарушението на чужди права може да доведе до отказ от регистрация, което ще ти коства вложената инвестиция в държавни такси.

Преценката за това обхваща много и комплексни критерии, с които се извършва оценка на сходство и на отличителността на идеята ти.

Едно задълбочено проучване увеличава възможността за успешна и бърза регистрация, без усложнения или откази.

Какво включва услугата?

Ще се потопим изцяло в идеята ти – ще разучим твоя бранд и търговската дейност, която желаеш да защитиш.

Ще изготвим изчерпателно становище, в което ще ти предоставим информация:

  • дали избраната от теб марка е свободна;
  • отговаря ли на законовите изисквания за регистрация;
  • има ли опасност от усложнения в процедурата по регистрация и как да ги избегнеш.

Колко ще ми струва?

На територията на ЕС

Предварително проучване на марка, извършено от специалист в областта:

⚡ Срок: до края на следващия работен ден.
Хонорар на QuestionMarks: 250 лв.

На територията на България

Предварително проучване на марка, извършено от специалист в областта:

⚡ Срок: до края на следващия работен ден.
Хонорар на QuestionMarks: 200 лв.

или

Официално проучване на марка от Патентно Ведомство:

Срок: 5 работни дни.
Цена: 200 лв.*

* Цената включва 160 лв. хонорар на QuestionMarks и 40 лв. държавна такса за един клас стоки или услуги.

Проучване за отделна държава – направи запитване тук.

Въпроси за търговските марки

Регистрацията ти дава изключителни права върху търговската марка. Само ти можеш да я използваш за стоките и услугите, за които марката е защитена и можеш да забраниш на другите лица да я използват.

Ако не защитиш марката си навреме, можеш да загубиш вложените средства, репутацията на бранда и клиентите си. По-находчивите компании защитават продуктите си с търговска марка още преди пускането им на пазара.

Минималната продължителност на процедурата по регистрация е е 5-6 месеца. При усложнения процедурата може да се забави значително. За да избегнеш такива, препоръчително е заявката да бъде изготвена от специалист.

За регистрация на марка в България държавните такси започват от 570 лв. Нашият хонорар е 400 лв. За марка в Европейския съюз таксите започват от 850 евро, а нашият хонорар е 700 лв. Точните държавни такси зависят от това за какви стоки и услуги искаш да защитиш знака си.

При избора на стоки и услуги, можеш да се ръководиш от следните съвети:

Мисли мащабно. Възможно е дружеството ти да предоставя повече стоки и услуги, отколкото смяташ. Независимо че може да се чувстваш сигурен какъв е пазарът ти днес, замисли се как искаш да се развие марката ти в бъдеще. Например, ако сега произвеждаш бонбони, след две или пет години може да поискате да предлагаш още стоки (например сладолед).

Бъди реалист. Може да изглежда изкушаващо да заявиш марка за всички съществуващи стоки и услуги. Освен че е свързано с големи разходи, това прави марката уязвима на атаки. Ако ограничиш списъка само до продуктите, за които действително ще използваш марката, ограничаваш риска от конфликти с други марки и отмяна на регистрацията заради неизползване.

Можеш да регистрираш марката си като текст (словна марка), лого (фигуративна марка), както и комбинация от двете. Марката може да бъде също звук, цвят или друго, стига да може да бъде представена по подходящ начин – повече виж тук. При избора на марка е важно да съобразиш начина, по който ще я използваш в търговската си дейност

Регистрацията на марка има териториално действие. Така например марките, регистрирани в Патентно ведомство имат действие само в България. Марките на ЕС имат действие на територията на всички държави членки.

Да. Можеш да заявиш марката си както в България, така и в ЕС. След това регистрацията може да бъде поетапно разширявана за отделни държави на базата на международна регистрация. Екипът на QuestionMarks работи с кантори от целия свят и може да ти съдейства за регистрация във всяка държава или територия. Само ни попитай.

Фирма е наименованието, под което търговецът извършва дейност. Тя е името на твоето дружество, така както е регистрирано в Търговския регистър. Марката е знак, който отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица. Няма проблем да запазиш фирменото си име като търговска марка. Виж повече тук.

Не. Запазването на домейн ти дава право на притежание върху определено име в интернет. То само по себе си не защитава търговската марка и не може да те предпази от потенциални нарушения срещу нея. Домейн името може да бъде защитено и като търговска марка.

Знакът ® обозначава само регистрираните марки. Неговото поставяне на продуктите не е задължително, но може да има предупредително действие, че марката ти се ползва със закрила. Използването на знака без регистрация представлява нарушение в някои държави.

Можеш да използваш марката още преди регистрацията, но това носи определени рискове. Юридически марката се ползва със защита от подаване на заявката за регистрация.

Препоръчваме преди да подадеш заявка за марка да провериш дали тя не нарушава чужди права. В предварителното проучване за марка ще ти представим информация за всички по-ранни марки, които биха били в конфликт с твоята.

Ако имаш колебания, можеш да се обърнеш към нашия екип за консултация. Ще те информираме дали марката ти не противоречи на някое от законовите правила и ще ти дадем съвет как да избегнеш отказ за регистрация.

Регистрацията на марка важи за 10 години. Този срок може да бъде подновяван неограничено във времето.

Всеки ден се подават хиляди заявки за регистрация на нови марки. Възможно е някои от тях да имитират твой защитен знак, което създава опасност за защитата на правата ти. Можеш да ни ангажираш със защитата от нарушения, като поръчаш месечен мониторинг за сходни и идентични марки.

Не намери отговора, който търсиш? Попитай ни.

Бързо, лесно и с усмивка. Това са три думи, които са твърде далеч от това да преминеш през административна процедура като регистрацията на маркa. Но точно с тях мога да опиша работата си с QuestionMarks.

Димитър Панайотов, ТМ “Под моста”

Доверих се на QuestionMarks да подготвят търговската ми марка за кандидатстване за финансиране от ЕС. Получих бързо съдействие, а на всичките ми въпроси беше отговорено изчерпателно и на разбираем език. Благодаря на целия екип за професионалното отношение!

Алекс, основател на “Guging”

С развитието на бранда Нула32 се наложи да помислим за защита на нашите права на интелектуална собственост. Благодаря на екипа на QuestionMarks, който ни информира за всички стъпки и ни съдейства с подаването на заявка за марка в Патентно ведомство. Регистрацията ни даде необходимото спокойствие да използваме марката в своята дейност.

Панайот Стефанов, ТМ “Нула32”

QuestionMarks отговориха на всички мои въпроси, колкото и досадни да бяха те. Маркираха всяка моя пробойна в знанията за правните аспекти на патенти и марки. Радостен съм, че в тяхно лице намерих консултант за бизнеса си в тази непозната материя.

Благой Анастасов, ТМ “Bevine”

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на млади предприемачи да защитят правно бизнеса си. Вярваме, че всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита и се стремим да направим процеса по регистрация на марка лесен и приятен. Преди регистрацията на марка възникват редица въпроси. Вярваме, че можем да ти дадем нужните отговори, защото:

Защити идеите си с помощта на QuestionMarks

Използвай нашия опит, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоя бранд и бизнес.

попитай ни