ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за администратора на лични данни

“КюМаркс” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206622580, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, р-н Красно село, ул. “Гебедже” № 10, ап. 1, имейл адрес: ask@questionmarks.eu, тел. 0888002363.

Основания за обработката

Ние обработваме предоставените от Вас лични данни на едно от следните основания:

 • Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него или за предприемането на стъпки преди сключването на договор;
 • Изрично съгласие, дадено от Вас;
 • Изпълнение на задължения, предвидени в закон.

Цели на обработката

 • Осъществяване на контакт с Вас във връзка с предлаганите на сайта услуги;
 • Изпълнение на Вашата поръчка;
 • Осигуряване на цялостно обслужване във връзка със сключения договор;
 • Абониране за нашия бюлетин
 • Изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които ползвате;
 • Събиране на дължимите суми за ползваните услуги;
 • Кореспонденция във връзка с поръчки, рекламации и проблеми;
 • Уведомления във връзка с услугите, които използвате на сайта;
 • Анализ на действията Ви на сайта с цел подобряване на нашите услуги.

Обработвани лични данни

 • Име, имейл, телефон, адрес – при попълване на контактната форма, както и за изпълнение на поръчаната услуга;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез сайта – IP адрес, информация за устройството, което използвате;
 • Кореспонденция във връзка с цялостното обслужване;
 • Данни от бисквитки (сookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Трети лица, на които предоставяме лични данни

 • Пощенски служби; куриерски служби;
 • Лица, които поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни, необходими за дейността на дружеството;
 • Доставчици на услуги за масово изпращане на електронни съобщения;
 • Маркетинг агенции, Facebook, Google и други подобни – само след изрично съгласие.

Права на потребителите

 • Право на информираност
 • Право на достъп до собствените лични данни;
 • Право на коригиране (ако данните са неточни);
 • Право на изтриване на личните данни (“правото да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Право на преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Право на възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Ако имате каквито и да е въпроси относно защитата на Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас.