финансиране регистрация търговска марка дизайн

Финансирането от ЕС за търговска марка и дизайн е активно и през 2024 г. Виж повече на тази статия.

Свържи се с нас за безплатна консултация

 


Финансирането се отпуска на малки и средни предприятия (МСП) от Фонда Ideas Powered for Business. Финансовата подкрепа се изразява в предоставяне на ваучери за регистрация на търговски марки, дизайни и патенти.

За какви услуги се отпуска финансирането

Финансиране за регистрация на търговска марка и дизайн

Ваучер 1 включва финансиране на малки и средни предприятия за следните услуги: пре-диагностика на интелектуална собственост, регистрация на марка и регистрация на дизайн.

Отпускат се средства до 1000 € на едно МСП за една календарна година. Тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване, само за една, за две или общо за трите видове услуги:

  1. Пре-диагностиката на ИС (IP scan) – представлява проучване и анализ на потребностите на МСП от закрила на интелектуална собственост. Услугата се предоставя от Българското Патентно ведомство и е на стойност 500 €, от които се възстановяват 90%.
  2. Регистрация на марка и/или промишлен дизайн на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
  3. Регистрация на марка и/или промишлен дизайн на международно ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.

 1.  

При одобрение за финансиране спестявате цели 75 % от държавните такси за регистрация на марка. Сумата варира в зависимост избраната територия на защита за търговска марка:

  • За регистрация на марка в България – основните държавни такси са 520 лв. При одобрение фирмата ще получи ваучер в размер 390 лв.

  • За регистрация на марка в ЕС – основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Ваучерът покрива 637, 50 евро от сумата.

 

Финансиране за регистрация на патент

Ваучер 2 предоставя общо средства до 750 € на едно МСП за една календарна година. Тази сума обхваща разходите, подлежащи на възстановяване за регистрация на патент на национално ниво (заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация). Възстановяват се 50 % от платените такси.

 

Срокове за кандидатстване за финансиране

Първият прозорец за кандидатстване отваря на 10-и януари 2022 г.

Важно! Датите за 2024 г. са различни. Виж повече на новата ни статия или се свържи с адвокат от екипа ни.

Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

Какви са критериите за получаване на финансиране

Всяко предприятие в ЕС, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

  1. Фирмата трябва да отговаря на изискванията за малко и средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници и от генерирания годишен оборот.
  2. Да се представи Удостоверение за ДДС регистрация/ Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК).
  3. Трябва да се представи актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
  4. На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

 1.  

Как да кандидатствам за финансиране на търговска марка и/или дизайн

Щом документите по-горе са налични, се попълва заявление за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получите отговор дали заявлението е одобрено.

 

Използване на ваучера за финансиране

В рамките на 4 месеца от датата на одобрение трябва да се подаде заявка за регистрация на марка, съответно на дизайн или патент. Този срок подлежи на удължаване с още 2 месеца по искане на МСП.

 

Как става възстановяването на платените такси

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. В рамките на месец разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

  1. Подаване на заявление за финансиране
  2. Получаване на решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  3. Заявяване на услугата (регистрация на марка/дизайн/патент)
  4. Заплащане на държавна такса за услугата
  5. Подаване на заявление за възстановяване на средства
  6. Възстановяване на средствата по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

 

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средствата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас.

За четвърта поредна година екипът ни съдейства напълно безплатно на редица бизнеси да получат финансиране. Всеки един от клиентите, на които съдействахме с процедурата, бе одобрен за получаване на средствата.

 


 

 

 

Photo by Monstera from Pexels

 

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.