Регистрация на промишлен дизайн

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях.

Получи защита за оригиналния външен вид на твоя продукт, като регистрираш промишлен дизайн.

Какво е промишлен дизайн?

Регистрираният промишлен дизайн защитава видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинациите от тях.

Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн. Пример за регистриран дизайн е специфичната форма на десертите Kitkat.

Какви са изискванията за регистрация на дизайн?

За да може да бъде регистриран, промишленият дизайн трябва да бъде нов и оригинален.

На каква територия действа регистрацията?

Защитата на промишлен дизайн има териториално действие. В зависимост от целите на бизнеса, дизайнът може да бъде запазен по три начина:

Национален дизайн
За територията на България

Дизайн на Общността
За целия Европейски съюз

Международен дизайн
Над 80 държави, членки на Хагската спогодба

Какви документи са необходими?

За подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн е необходима информация за заявителя и автора на дизайна. Няма пречка те да са едно и също лице.

Необходимо е да се представят изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна от различни изгледи. Изображенията могат да са фотографски или графични. Към заявката се прилага документ за платена държавна такса.

Какъв е срокът на действие на промишления дизайн?

Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от 5 години.

Това означава, че защитата на дизайна чрез регистрация може да трае най-много 25 години.

Какво не може да получи защита като промишлен дизайн?

Не се регистрира:

  • Дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
  • Дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;
  • Дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.

Колко струва регистрацията на промишлен дизайн?

Регистрация в ЕС

Държавни такси от 350 евро
Хонорар на QuestionMarks 700 лв.

Изчисли държавните такси

Регистрация в България

Държавни такси от 370 лв.
Хонорар на QuestionMarks 400 лв.

Изчисли държавните такси

Колко време отнема?
Регистрацията на дизайн е сравнително бърза. Целият процес отнема между 1 и 3 месеца.

Прочети какви са ползите от регистрацията на промишлен дизайн за бизнеса ти в тази статия.

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.