Финансиране за търговски марки и дизайни през 2024 г.

Финансиране за търговски марки и дизайни – активно отново през 2024 г.
Желаеш да спестиш 75% от държавните такси за регистрация на марка или дизайн?
Необходимо е само да притежаваш малко или средно предприятие. Екипът ни ще ти съдейства безплатно с всички останали стъпки от процедурата.

Финансирането за марки и дизайни се отпуска от ЕС под формата на ваучери. Всяко одобрено предприятие получава ваучер в размер на 1000 евро.  С тях могат да бъдат възстановени следните държавни такси:

 1. Регистрация на марки и/или дизайни на национално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
  • За регистрация на марка в България основните държавни такси са 520 лв. При одобрение за финансиране фирмата ще получи обратно 390 лв.

  • За регистрация на марка в ЕС основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Финансирането покрива 637, 50 евро от сумата.

 1. Регистрация на марки и/или дизайни на международно ниво – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

Финансирането може да се ползва също за:

Регистрация на сортове растения в Европейския съюз – възстановяват се 75% от платените държавни такси. Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията върху сортовете растения, Фондът на ЕС подкрепя дружествата, които участват в зеления и цифров преход.

С финансирането от ЕС можеш да спестиш голяма част и от таксите за регистрация на патент. Финансирането покрива заявките за национални и европейски патенти, както и проучването на предшестващото състояние на техниката.

С предоставените ваучери ще спестиш 75% от дължимите такси за регистрация на патент.

Освен това, През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50% от правните разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент. Максимумът на сумата, която подлежи на възстановяване е 2 000 EUR.

Финансирането покрива услугата по “Предварителна диагностика на интелектуалната собственост” или т.нар. “IP Scan”. Предварителната диагностика представлява изготвяне на анализ и стратегия на интелектуалната собственост на едно дружество. Препоръчва се както на прохождащи дружества (start-ups), така и на утвърдени на пазара компании.

Финансирането възстановява 90 % от адвокатски и експертни такси за услугата по “IP scan”. Чрез използването на тази услуга ще получиш информация за изграждането на стратегия за интелектуална собственост на твоя бизнес. IP Scan включва всички права на интелектуална собственост:

 • патенти
 • търговски марки
 • дизайни
 • полезни модели
 • сортове растения
 • географски указания
 • нерегистрирани активи като: търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

Юристите от екипа на QuestionMarks са преминали специално обучение и са включени в списъка на външни експерти към Патентно ведомство, които предоставят услугата. Това означава, че чрез европейското финансиране можеш да възстановиш 90% от платените професионални такси към нашия екип за тази услуга. Повече информация за услугата и списък с одобрените експерти ще намериш на страницата на Патентно ведомство.

През 2024 г. за първи път финансирането покрива услугата по “Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост – IP Scan Enforcement”. Можеш да се възползваш от услугата, ако имаш предположения, че друга страна нарушава твоите права на интелектуална собственост. Също така, можеш да се възползваш и ако трето лице те обвинява в нарушаване на неговите права на интелектуална собственост.

Финансирането възстановява 90 % от адвокатските и експертните такси за тази услуга. Включват се всички права на интелектуална собственост – търговски марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, както и всички нерегистрирани активи като: търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

Финансирането за търговски марки и дизайни се отпуска на предприятия, които подадат своите заявления в срок.

Сроковете за кандидатстване

Първият прозорец за кандидатстване отваря на 22 януари 2024 г.

Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Крайният срок за получаване на финансиране от ЕС е до 6. декември 2024 г. или до изчерпване на предвидените средства. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

Критерии за получаване на финансиране за търговски марки и дизайни

Всяко предприятие в ЕС, което желае да кандидатства, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за получаване на финансиране.

 1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и от генерирания годишен оборот.
 2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
 3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
 4. На последно място, фирмата ти не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги през същата календарна година.

Как да получиш финансиране за марки и дизайни през 2024 г.

Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали твоето дружество е одобрено.

Какъв е процесът по възстановяване на 75% от таксите за регистрация?

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от подаване на заявлението разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

 1. Свързваш се с екипа ни от тази страница
 2. Обсъждаме с теб необходимите документи и подаваме заявлението за финансиране за твоето дружество
 3. Получаваш решение (в рамките на 15 дни)
 4. Заявяваме услугата (регистрация на марка/дизайн/патент/сорт растение)
 5. Заплащаш държавна такса към съответното ведомство
 6. Подаваме заявление за възстановяване на средства
 7. Получаваш съответната сума по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ние ще подготвим всички документи и ще те информираме за всяка стъпка от процеса.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средствата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за получаване на финансиране за марки и дизайни напълно безплатно.

Въпроси за търговските марки

Регистрацията ти дава изключителни права върху търговската марка. Само ти можеш да я използваш за стоките и услугите, за които марката е защитена и можеш да забраниш на другите лица да я използват.

Ако не защитиш марката си навреме, можеш да загубиш вложените средства, репутацията на бранда и клиентите си. По-находчивите компании защитават продуктите си с търговска марка още преди пускането им на пазара.

Минималната продължителност на процедурата по регистрация е е 5-6 месеца. При усложнения процедурата може да се забави значително. За да избегнеш такива, препоръчително е заявката да бъде изготвена от специалист.

За регистрация на марка в България държавните такси започват от 570 лв. Нашият хонорар е 500лв. За марка в Европейския съюз таксите започват от 850 евро, а нашият хонорар е 800 лв. Точните държавни такси зависят от това за какви стоки и услуги искаш да защитиш знака си.

При избора на стоки и услуги, можеш да се ръководиш от следните съвети:

Мисли мащабно. Възможно е дружеството ти да предоставя повече стоки и услуги, отколкото смяташ. Независимо че може да се чувстваш сигурен какъв е пазарът ти днес, замисли се как искаш да се развие марката ти в бъдеще. Например, ако сега произвеждаш бонбони, след две или пет години може да поискате да предлагаш още стоки (например сладолед).

Бъди реалист. Може да изглежда изкушаващо да заявиш марка за всички съществуващи стоки и услуги. Освен че е свързано с големи разходи, това прави марката уязвима на атаки. Ако ограничиш списъка само до продуктите, за които действително ще използваш марката, ограничаваш риска от конфликти с други марки и отмяна на регистрацията заради неизползване.

Можеш да регистрираш марката си като текст (словна марка), лого (фигуративна марка), както и комбинация от двете. Марката може да бъде също звук, цвят или друго, стига да може да бъде представена по подходящ начин – повече виж тук. При избора на марка е важно да съобразиш начина, по който ще я използваш в търговската си дейност

Регистрацията на марка има териториално действие. Така например марките, регистрирани в Патентно ведомство имат действие само в България. Марките на ЕС имат действие на територията на всички държави членки.

Да. Можеш да заявиш марката си както в България, така и в ЕС. След това регистрацията може да бъде поетапно разширявана за отделни държави на базата на международна регистрация. Екипът на QuestionMarks работи с кантори от целия свят и може да ти съдейства за регистрация във всяка държава или територия. Само ни попитай.

Фирма е наименованието, под което търговецът извършва дейност. Тя е името на твоето дружество, така както е регистрирано в Търговския регистър. Марката е знак, който отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица. Няма проблем да запазиш фирменото си име като търговска марка. Виж повече тук.

Не. Запазването на домейн ти дава право на притежание върху определено име в интернет. То само по себе си не защитава търговската марка и не може да те предпази от потенциални нарушения срещу нея. Домейн името може да бъде защитено и като търговска марка.

Знакът ® обозначава само регистрираните марки. Неговото поставяне на продуктите не е задължително, но може да има предупредително действие, че марката ти се ползва със закрила. Използването на знака без регистрация представлява нарушение в някои държави.

Можеш да използваш марката още преди регистрацията, но това носи определени рискове. Юридически марката се ползва със защита от подаване на заявката за регистрация.

Препоръчваме преди да подадеш заявка за марка да провериш дали тя не нарушава чужди права. В предварителното проучване за марка ще ти представим информация за всички по-ранни марки, които биха били в конфликт с твоята.

Ако имаш колебания, можеш да се обърнеш към нашия екип за консултация. Ще те информираме дали марката ти не противоречи на някое от законовите правила и ще ти дадем съвет как да избегнеш отказ за регистрация.

Регистрацията на марка важи за 10 години. Този срок може да бъде подновяван неограничено във времето.

Всеки ден се подават хиляди заявки за регистрация на нови марки. Възможно е някои от тях да имитират твой защитен знак, което създава опасност за защитата на правата ти. Можеш да ни ангажираш със защитата от нарушения, като поръчаш месечен мониторинг за сходни и идентични марки.

Не намери отговора, който търсиш? Попитай ни.

Свържи се с нас

Използвай формата, за да се свържеш с нас. Връщаме отговор до 24 часа.

Пазим личната информация и не я споделяме с трети страни.

Бързо, лесно и с усмивка. Това са три думи, които са твърде далеч от това да преминеш през административна процедура като регистрацията на маркa. Но точно с тях мога да опиша работата си с QuestionMarks.

Димитър Панайотов, ТМ “Под моста”
trademark logo Светулка

Останахме изключително доволни. Роси беше от голяма помощ за нас, преведе ни стъпка по стъпка през процеса и ни държеше в течение през цялото време. Когато имахме въпроси, получавахме отговор в рамките на няколко минути!

Мирела Славова, ТМ “Светулка”

С развитието на бранда Нула32 се наложи да помислим за защита на нашите права на интелектуална собственост. Благодаря на екипа на QuestionMarks, който ни информира за всички стъпки и ни съдейства с подаването на заявка за марка в Патентно ведомство. Регистрацията ни даде необходимото спокойствие да използваме марката в своята дейност.

Панайот Стефанов, ТМ “Нула32”

Професионално отношение, изключително бързо и качествeно свършена работа. Препоръчвам на всеки, който има нужда от услуги, свързани с Патентното Ведомство!

Диана Цоневска, ТМ “DECIBEL”

Много добра комуникация с екипа. Процесът протече гладко. Получих адекватни съвети за регистрацията на търговската ни марка. Бих работил с Question Marks отново.

Христо Стефанов, ТМ “Plámenna Fashion Boutique”

Изключително съм доволен от предоставената услуга. Процесът на регистрация беше лесен и ясен. Комуникацията беше много добра, като всяка една подробност по самата регистрация беше ясно обяснена. Като цяло – изпълнение на много високо ниво.

Георги Карагогов, ТМ “playfootbal.bg”
trade mark "Crouton" registered logo image with slogan
Започвайки нашето ново бизнес начинание, нямахме никаква идея как да подходим и какво да очакваме при регистрация на търговската ни марка. За щастие попаднахме именно на екипа на QuestionMarks, които ни очароваха с компетентността си още от първия ни контакт. Благодарим за изключителния професионализъм и отношение към нас!
 
Юлиана Мартинова, ТМ “Crouton”
Изказвам удовлетвореността на ръководството на фирма “Фидес Интерконсулт” ООД от професионално свършената работа по подновяване на нашата търговска марка. Бих препоръчала и на мои колеги и партньори да се обръщат към вас за аналогични казуси.
 
Татяна Танчева, ТМ “Фидес Интерконсулт”

Доверих се на QuestionMarks да подготвят търговската ми марка за кандидатстване за финансиране от ЕС. Получих бързо съдействие, а на всичките ми въпроси беше отговорено изчерпателно и на разбираем език. Благодаря на целия екип за професионалното отношение!

Алекс, ТМ “Guging”

QuestionMarks отговориха на всички мои въпроси, колкото и досадни да бяха те. Маркираха всяка моя пробойна в знанията за правните аспекти на патенти и марки. Радостен съм, че в тяхно лице намерих консултант за бизнеса си в тази непозната материя.

Благой Анастасов, ТМ “Bevine”

Получих коректност, добро отношение, професионализъм. Благодаря ви!

Симеон Димитров, ТМ “Sheen”

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.