Финансиране за търговски марки и дизайни – активно отново през 2024 г.
Желаеш да спестиш 75% от държавните такси за регистрация на марка или дизайн?
Необходимо е само да притежаваш малко или средно предприятие. Екипът ни ще ти съдейства безплатно с всички останали стъпки от процедурата.

Финансирането за марки и дизайни се отпуска от ЕС под формата на ваучери. Всяко малко или средно предприятие може да използва получения ваучер, за да възстанови заплатените държавните такси.

Финансиране за търговски марки и дизайни

Финансирането за марка и дизайн е в размер на 1000 евро за всяко предприятие. Предоставя се под формата на ваучер. С финансирането ще спестиш следните разходи:

  1. Регистрация на марки и/или дизайни на национално, регионално или европейско ниво – възстановяват се 75% от платените държавни такси.
  2. Регистрация на марки и/или дизайни на международно ниво – възстановяват се 50% от платените държавни такси.

  • За регистрация на марка в България основните държавни такси са 520 лв. При одобрение за финансиране фирмата ще получи обратно 390 лв.

  • За регистрация на марка в ЕС основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Финансирането покрива 637, 50 евро от сумата.

Финансирането може да се ползва също за:

Регистрация на сортове растения на ниво ЕС – възстановяват се 75% от платените държавни такси. Предоставяйки финансова подкрепа за регистрацията върху сортовете растения, Фондът на ЕС подкрепя дружествата, които участват в зеления и цифров преход.

С финансирането от ЕС можеш да спестиш голяма част и от таксите за регистрация на патент. Финансирането покрива заявките за национални и европейски патенти, както и проучването на предшестващото състояние на техниката.

С предоставените ваучери ще спестиш 75% от дължимите такси за регистрация.

Освен това, През 2024 г. за първи път се предоставя възможността за възстановяване на 50% от правните разходи за изготвяне и подаване на нова заявка за европейски патент. Максимумът на сумата, която подлежи на възстановяване е 2 000 EUR.

Финансирането покрива услугата по “Предварителна диагностика на интелектуалната собственост” или т.нар. “IP Scan”. Предварителната диагностика представлява изготвяне на анализ и стратегия на интелектуалната собственост на едно дружество. Препоръчва се както на прохождащи дружества (start-ups), така и на утвърдени на пазара компании.

Финансирането възстановява 90 % от адвокатски и експертни такси за услугата по “IP scan”. Чрез използването на тази услуга ще получиш информация за изграждането на стратегия за интелектуална собственост на твоя бизнес. IP Scan включва всички права на интелектуална собственост:

 • патенти
 • търговски марки
 • дизайни
 • полезни модели
 • сортове растения
 • географски указания
 • нерегистрирани активи като: търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

Юристите от екипа на QuestionMarks са преминали специално обучение и са включени в списъка на външни експерти към Патентно ведомство, които предоставят услугата. Това означава, че чрез европейското финансиране можеш да възстановиш 90% от платените професионални такси към нашия екип за тази услуга. Повече информация за услугата и списък с одобрените експерти ще намериш на страницата на Патентно ведомство.

През 2024 г. за първи път финансирането покрива услугата по “Диагностика на правоприлагането на интелектуалната собственост – IP Scan Enforcement”. Можеш да се възползваш от услугата, ако имаш предположения, че друга страна нарушава твоите права на интелектуална собственост. Също така, можеш да се възползваш и ако трето лице те обвинява в нарушаване на неговите права на интелектуална собственост.

Финансирането възстановява 90 % от адвокатските и експертните такси за тази услуга. Включват се всички права на интелектуална собственост – търговски марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, както и всички нерегистрирани активи като: търговски тайни, авторски права, нерегистрирани дизайни, фирмени наименования и имена на домейни.

Финансирането за търговски марки и дизайни се отпуска на предприятия, които подадат своите заявления в срок.

Сроковете за получаване на финансиране за търговски марки и дизайни

Първият прозорец за кандидатстване отваря на 22 януари 2024 г.

Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец. Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Крайният срок за получаване на финансиране от ЕС е до 6. декември 2024 г. или до изчерпване на предвидените средства. Свържи се с нас и ще изготвим безплатно твоето заявление за кандидатстване.

Критерии за получаване на финансиране за търговски марки и дизайни

Всяко предприятие в ЕС, което желае да кандидатства, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за получаване на финансиране.

   

  1. Фирмата трябва да е микро, малко или средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и от генерирания годишен оборот.
  2. Да се представи Удостоверение за регистрационен номер на дружеството (ЕИК) или Удостоверение за ДДС регистрация.
  3. Представя се също актуална банкова сметка на дружеството. Изисква се прилагането на документ от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.
  4. На последно място, фирмата ти не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги през същата календарна година.

Как да получиш финансиране за марки и дизайни през 2024 г.

Щом документите по-горе са налични, нашият екип изготвя заявлението за кандидатстване за финансиране на малки и средни предприятия. В рамките на 15 дни ще получиш отговор дали заявлението е одобрено.

С финансирането за марки и дизайни можеш да спестиш до 75% от таксите за регистрация.

Държавните такси се заплащат в пълен размер към момента на подаване на заявлението. За възстановяването на таксите е необходимо да се подаде отделно заявление, което екипът ни изготвя. В рамките на месец от подаване на заявлението разходите ще бъдат възстановени по посочената банкова сметка на дружеството.

В обобщение, стъпките за получаване на финансиране са следните:

   

  1. Свързваш се с екипа ни от тази страница
  2. Обсъждаме с теб необходимите документи и подаваме заявлението за финансиране за твоето дружество
  3. Получаваш решение за отпускане на безвъзмездни средства/искане за пояснение/отказ (в рамките на 15 дни)
  4. Заявяваме услугата (регистрация на марка/дизайн/патент/сорт растение)
  5. Заплащаш държавна такса за услугата
  6. Подаваме на заявление за възстановяване на средства
  7. Получаваш съответната сума по сметка на дружеството (в рамките на 30 дни)

Екипът ни поема цялата комуникация с Фонда на ЕС по време на процедурата. Ще те информираме за всяка стъпка от процеса – от подаване на заявлението за финансиране до възстановяване на сумата за платените от теб държавни такси.

Напомняме, че заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване. Програмата за финансиране ще бъде налична до изчерпване на средствата. Затова е препоръчително кандидатстване в началото на обявения прозорец.

За повече информация не се колебай да се свържеш с нас. Нашият екип ще ти предостави първоначална консултация и ще изготви заявлението за получаване на финансиране за марки и дизайни напълно безплатно.


Stock Photo by Karolina Grabowska | Pexels

В тази връзка

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.