Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка изцяло онлайн.

Защити бизнеса си на територията на България, Европейския съюз или на международно ниво. Търговската марка е знак, който е способен да отличи един продукт от останалите продукти на пазара. Ако си производител, собственик на заведение или магазин, дизайнер, или предлагаш каквито и да е стоки или услуги със свой знак, то това е твоята търговска марка.

Регистрация на търговска марка

Защо регистрацията на търговска марка е важна?

Правото на търговска марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.Нерегистрираните марки могат да се използват, но не разполагат  с правната закрила на регистрираните.

Правото на регистрирана търговска марка включва изключителното право на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица да я използват за същите или подобни продукти.

Това означава, че регистрацията на марка ти дава правото на “монопол” върху нея и пълния контрол върху използването ѝ. Ако използваш марката си без да я регистрираш, рискуваш някой да те изпревари. Можеш да изгубиш много, ако си успял да наложиш марката си на пазара, а някой друг я запази преди теб.

Каква е процедурата по регистрация на марка с QuestionMarks?

Всички посочени срокове са ориентировъчни.

 • ЗАПОЗНАВАНЕ С ИДЕЯТА НА КЛИЕНТА

  1-5 дни

  Запознаваме се с твоя бранд, стоки и услуги, териториални цели и бюджет. Определяме коя ще е най-подходящата закрила за теб и твоята марка.

  1
 • ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

  (Препоръчително)
  1-10 дни

  Изготвяме проучване за сходни и идентични марки, които биха усложнили процедурата по регистрация. Анализираме резултатите от проучването и ти даваме препоръки как да избегнеш конфликти

  2
 • ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ЗЯВКА

  1-3 дни

  След като уточним каква ще е твоята марка, за какви продукти и територии ще се ползва, изготвяме заявката за регистрация. Процедурата по регистрация на марка започва с подаването на заявка пред компетентната служба по интелектуална собственост

  При националните марки това е Българското Патентно ведомство, за марките на ЕС – Европейската служба по интелектуална собственост, а за международните марки – Световната служба по интелектуална собственост.

  3
 • ПРОВЕРКА

  2-4 месеца

  След подаване на заявката експертите от съответната служба извършват проверка дали отговаря на всички изисквания за регистрация. Това включва проверка за платени държавни такси и за останалите формалности по заявката. Обект на проверка са и законовите изисквания за регистрация.

  В рамките на този етап експертите могат да поискат определени корекции в заявката. Формалните изисквания могат да удължат излишно процедурата, ако не си ангажирал специалист.

  4
 • ПУБЛИКАЦИЯ И СРОК ЗА ОПОЗИЦИИ

  3 месеца

  Следващата стъпка е публикацията на заявката в Официален бюлетин на ведомствата по интелектуална собственост. От публикацията започва да тече срок за подаване на опозиции и възражения срещу регистрацията от всички заинтересовани страни. В България и ЕС този срок е три месеца.

  В случай че бъде подадена опозиция, започва опозиционно производство. Опозициите могат да доведат до забавяне на процедурата по регистрация, понякога с години. Затова е важно предварителното проучване за сходни и идентични марки.

  5
 • РЕГИСТРАЦИЯ

  5-6 месеца от подаване на заявката

  Ако процедурата премине без усложнения, марката се регистрира и се издава свидетелство за регистрация.

  6

Какво включва услугата по регистрация на търговска марка?

Щом ни запознаеш с дейността си, ние ще изготвим заявката за регистрация. Това е ключов етап, в който се определят стоките и услугите, върху които ще се разпростре закрилата на търговската марка. В случай че имаш въпроси, ние ще бъдем на разположение.

Процедурата по регистрация отнема между 6 и 12 месеца. Ние ще следим за нейното развитие и ще те информираме при всяко движение.

Важно е да знаеш, че търговската марка защитава дейността ти от момента на подаване на заявката. Затова недей да губиш време по опашки и гишета. Нашият екип работи изцяло дистанционно, което улеснява комуникацията с ведомства и прави процедурата по-бърза.

Цените за регистрация на търговска марка се определят от територията на защита и стоките и услугите:

Регистрация в ЕС

850 евро държавни такси
1000 лв. хонорар на QuestionMarks

Изчисли точните държавни такси

Регистрация в България

520 лв. държавни такси
600 лв. хонорар на QuestionMarks

Изчисли точните държавни такси

Все още се колебаеш дали да регистрираш марка? Прочети тази статия.

Въпроси за търговските марки

Регистрацията ти дава изключителни права върху търговската марка. Само ти можеш да я използваш за стоките и услугите, за които марката е защитена и можеш да забраниш на другите лица да я използват.

Ако не защитиш марката си навреме, можеш да загубиш вложените средства, репутацията на бранда и клиентите си. По-находчивите компании защитават продуктите си с търговска марка още преди пускането им на пазара.

Минималната продължителност на процедурата по регистрация е е 5-6 месеца. При усложнения процедурата може да се забави значително. За да избегнеш такива, препоръчително е заявката да бъде изготвена от специалист.

За регистрация на марка в България държавните такси започват от 570 лв. Нашият хонорар е 500лв. За марка в Европейския съюз таксите започват от 850 евро, а нашият хонорар е 800 лв. Точните държавни такси зависят от това за какви стоки и услуги искаш да защитиш знака си.

При избора на стоки и услуги, можеш да се ръководиш от следните съвети:

Мисли мащабно. Възможно е дружеството ти да предоставя повече стоки и услуги, отколкото смяташ. Независимо че може да се чувстваш сигурен какъв е пазарът ти днес, замисли се как искаш да се развие марката ти в бъдеще. Например, ако сега произвеждаш бонбони, след две или пет години може да поискате да предлагаш още стоки (например сладолед).

Бъди реалист. Може да изглежда изкушаващо да заявиш марка за всички съществуващи стоки и услуги. Освен че е свързано с големи разходи, това прави марката уязвима на атаки. Ако ограничиш списъка само до продуктите, за които действително ще използваш марката, ограничаваш риска от конфликти с други марки и отмяна на регистрацията заради неизползване.

Можеш да регистрираш марката си като текст (словна марка), лого (фигуративна марка), както и комбинация от двете. Марката може да бъде също звук, цвят или друго, стига да може да бъде представена по подходящ начин – повече виж тук. При избора на марка е важно да съобразиш начина, по който ще я използваш в търговската си дейност

Регистрацията на марка има териториално действие. Така например марките, регистрирани в Патентно ведомство имат действие само в България. Марките на ЕС имат действие на територията на всички държави членки.

Да. Можеш да заявиш марката си както в България, така и в ЕС. След това регистрацията може да бъде поетапно разширявана за отделни държави на базата на международна регистрация. Екипът на QuestionMarks работи с кантори от целия свят и може да ти съдейства за регистрация във всяка държава или територия. Само ни попитай.

Фирма е наименованието, под което търговецът извършва дейност. Тя е името на твоето дружество, така както е регистрирано в Търговския регистър. Марката е знак, който отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица. Няма проблем да запазиш фирменото си име като търговска марка. Виж повече тук.

Не. Запазването на домейн ти дава право на притежание върху определено име в интернет. То само по себе си не защитава търговската марка и не може да те предпази от потенциални нарушения срещу нея. Домейн името може да бъде защитено и като търговска марка.

Знакът ® обозначава само регистрираните марки. Неговото поставяне на продуктите не е задължително, но може да има предупредително действие, че марката ти се ползва със закрила. Използването на знака без регистрация представлява нарушение в някои държави.

Можеш да използваш марката още преди регистрацията, но това носи определени рискове. Юридически марката се ползва със защита от подаване на заявката за регистрация.

Препоръчваме преди да подадеш заявка за марка да провериш дали тя не нарушава чужди права. В предварителното проучване за марка ще ти представим информация за всички по-ранни марки, които биха били в конфликт с твоята.

Ако имаш колебания, можеш да се обърнеш към нашия екип за консултация. Ще те информираме дали марката ти не противоречи на някое от законовите правила и ще ти дадем съвет как да избегнеш отказ за регистрация.

Регистрацията на марка важи за 10 години. Този срок може да бъде подновяван неограничено във времето.

Всеки ден се подават хиляди заявки за регистрация на нови марки. Възможно е някои от тях да имитират твой защитен знак, което създава опасност за защитата на правата ти. Можеш да ни ангажираш със защитата от нарушения, като поръчаш месечен мониторинг за сходни и идентични марки.

Не намери отговора, който търсиш? Попитай ни.

Бързо, лесно и с усмивка. Това са три думи, които са твърде далеч от това да преминеш през административна процедура като регистрацията на маркa. Но точно с тях мога да опиша работата си с QuestionMarks.

Димитър Панайотов, ТМ “Под моста”
trademark logo Светулка

Останахме изключително доволни. Роси беше от голяма помощ за нас, преведе ни стъпка по стъпка през процеса и ни държеше в течение през цялото време. Когато имахме въпроси, получавахме отговор в рамките на няколко минути!

Мирела Славова, ТМ “Светулка”

С развитието на бранда Нула32 се наложи да помислим за защита на нашите права на интелектуална собственост. Благодаря на екипа на QuestionMarks, който ни информира за всички стъпки и ни съдейства с подаването на заявка за марка в Патентно ведомство. Регистрацията ни даде необходимото спокойствие да използваме марката в своята дейност.

Панайот Стефанов, ТМ “Нула32”

Професионално отношение, изключително бързо и качествeно свършена работа. Препоръчвам на всеки, който има нужда от услуги, свързани с Патентното Ведомство!

Диана Цоневска, ТМ “DECIBEL”

Много добра комуникация с екипа. Процесът протече гладко. Получих адекватни съвети за регистрацията на търговската ни марка. Бих работил с Question Marks отново.

Христо Стефанов, ТМ “Plámenna Fashion Boutique”

Изключително съм доволен от предоставената услуга. Процесът на регистрация беше лесен и ясен. Комуникацията беше много добра, като всяка една подробност по самата регистрация беше ясно обяснена. Като цяло – изпълнение на много високо ниво.

Георги Карагогов, ТМ “playfootbal.bg”
trade mark "Crouton" registered logo image with slogan
Започвайки нашето ново бизнес начинание, нямахме никаква идея как да подходим и какво да очакваме при регистрация на търговската ни марка. За щастие попаднахме именно на екипа на QuestionMarks, които ни очароваха с компетентността си още от първия ни контакт. Благодарим за изключителния професионализъм и отношение към нас!
 
Юлиана Мартинова, ТМ “Crouton”
Изказвам удовлетвореността на ръководството на фирма “Фидес Интерконсулт” ООД от професионално свършената работа по подновяване на нашата търговска марка. Бих препоръчала и на мои колеги и партньори да се обръщат към вас за аналогични казуси.
 
Татяна Танчева, ТМ “Фидес Интерконсулт”

Доверих се на QuestionMarks да подготвят търговската ми марка за кандидатстване за финансиране от ЕС. Получих бързо съдействие, а на всичките ми въпроси беше отговорено изчерпателно и на разбираем език. Благодаря на целия екип за професионалното отношение!

Алекс, ТМ “Guging”

QuestionMarks отговориха на всички мои въпроси, колкото и досадни да бяха те. Маркираха всяка моя пробойна в знанията за правните аспекти на патенти и марки. Радостен съм, че в тяхно лице намерих консултант за бизнеса си в тази непозната материя.

Благой Анастасов, ТМ “Bevine”

Получих коректност, добро отношение, професионализъм. Благодаря ви!

Симеон Димитров, ТМ “Sheen”

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.