онлайн магазин

Значението на онлайн магазините става все по-голямо във времена на световна пандемия. Това мотивира повечето търговци и предприемачи да изградят свой онлайн магазин и да пренесат бизнеса си в интернет.

Създаването на сайт звучи като лесна задача, но всъщност крие някои правни рискове, които е добре да имаш предвид. Важно е да осигуриш защита на идентичността на сайта си. Въпреки че имаш вече регистриран домейн, това не е достатъчно, за да се предпазиш от бъдещи нарушения на правата ти.

Едно от нещата, за които е добре да помислиш след избора на домейн за твоя сайт е регистрирането на търговска марка.

Защо да регистрираш домейна своя сайт или онлайн магазин като търговска марка?

Регистрацията на домейн като търговска марка дава по-сигурна закрила на цялостното ти присъствие в интернет. 

Все по-често срещани са случаите на т.нар. “cybersquatting” (кибернастаняване). Cybersquatter-ите са хора, които регистрират сходен на твоя домейн и по този начин целят облагодетелстване. 

Още по-напреднала практика е трето лице да регистрира търговска марка на вече развит онлайн бизнес, който е пропуснал да се защити от правна страна. Това се прави да се принуди собственикът да заплати определена сума пари, за да му се прехвърли марката или домейна, които са недобросъвестно регистрирани.

Решението на този проблем е да регистрираш домейна си със защитен статус. Преди това обаче трябва да пристъпиш към регистрация на търговска марка.

Регистрираната търговска марка ти дава възможност да атакуваш всички опити за нарушаване на правата ти. Това е изключително важно в онлайн света, в който живеем. Не позволявай друг да копира твоите идеи и името на твоя уебсайт, след като си вложил толкова много труд в тях. 

Ако едно лице регистрира домейн с име “koka-kola.com”, притежателите на марка “coca-cola.com” ще имат всички основания да атакуват действията по нарушаване на правата им на интелектуална собственост. 

Дори в момента да не смяташ, че името на твоя онлайн магазин ти може да е обект на атака, е добре да помислиш предварително за най-добрата защита на правата си.

Каква е разликата между домейн и търговска марка? 

Домейнът, както и марката, също е вид идентификатор на съответния търговец. Те обаче имат няколко съществени разлики:

Търговската марка идентифицира стоки или услуги от определен клас с техния производител/доставчик. Домейн името представлява закупуването на право на притежание на име в интернет за определено време.

Запазването на марка и на домейн става с две отделни, самостоятелни процедури. Търговските марки се регистрират в Патентното ведомство на Република България. Домейн имената се регистрират от ICANN-акредитиран регистратор.

Търговската марка и домейн името имат различен срок на действие.

Запазването на име на домейн само по себе си не е регистрация на търговска марка и няма как да предпази собственика му от потенциални нарушения на правото върху търговската марка. Името на домейна може да бъде запазено и като търговска марка.

Регистрираната търговска марка (както и заявката за марка) е едно от основанията за регистриране на защитен домейн.

Финални думи

Ако искаш да наложиш своя бранд за онлайн търговия и да го защитиш от правна страна, препоръчваме да го направиш чрез регистрацията му като търговска марка. 

Ако имаш нужда от помощ за създаването на свой уебсайт или онлайн магазин, обърни се към нашите приятели от Pixadoro.

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.