Стоки и услуги търговска марка

Изборът на стоки и услуги е ключов момент при запазването на търговска марка. Той определя обхвата на закрила на марката.

Класове стоки и услуги

За определяне на класовете стоки и услуги на марка се използва Класификацията от Ница. Тя съдържа 45 класа, като стоките са в класове от 1 до 34, а услугите — в класове от 35 до 45. Всеки клас има заглавие, което дава информация за типа стоки и услуги. Например заглавието на клас 25 е „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“, а на клас 43 – „Ресторантьорство; временно настаняване“.

Съвети при избора на стоки и услуги

При избора на стоки и услуги за твоята марка е важно е да се ръководиш от две правила:

  1. Мисли мащабно
  2. Бъди реалист

Мисли мащабно

Важно е, че след като подадеш заявка за марка, не можеш да добавяш още стоки и услуги. Затова е добре да обмислиш внимателно кои от тях ще заявиш. Ако днес предлагаш тениски с твоята марка, утре може да решиш да започнеш да изработваш и чанти и обувки. Затова е добре да включиш в заявката продукти, с които би се разширил бизнесът ти. Все пак не се увличай – дългите списъци със стоки и услуги правят регистрацията на марка уязвима.

Бъди реалист

Добре е да посочиш конкретни стоки и услуги, за които ще използваш марката. Ако бизнесът ти е в хранителната индустрия, да регистрираш марка за „храна“ е прекалено общо. Можеш да посочиш например млечни продукти и сладкарски изделия. Много често ведомствата по интелектуална собственост дават указания да уточниш допълнително термините в заявката. В тези ситуации е добре да си ангажирал специалист, който да ти съдейства.

За правилното определяне на стоки и услуги можеш да използваш търсачката TMClass.

Защо изборът на стоки и услуги е важен?

Освен че определя обхвата на закрила на марката, правилният избор на продукти е важен по няколко причини.

Държавни такси

Разходите за регистрация се определят от броя на класовете стоки/услуги. Държавните такси за запазване на до три класа са 520 лв. Точните такси можеш да пресметнеш с този калкулатор. Освен че е неефективна, регистрация на марка във всички класове е свързана с големи разходи.

Предварително проучване

Преди да регистрираш е редно да се направи провека дали някой не е запазил подобна или същата марка за сходни стоки/услуги. Проучването за сходни марки се прави за класовете, за които искаш да запазиш своя знак. Това е още една причина да внимаваш при определянето на класовете.

Избягване на конфликти

Както отбелязахме, дългите списъци със стоки и услуги могат да направят марката ти уязвима. Неправилното определяне на стоките ще забави значително процедурата. В някои случаи Патентно ведомство дори отказва регистрацията на марка, ако не се направи правилна класификация на стоки и услуги. Включването на повече продукти от действително предлаганите от теб може да даде основание за подаване на опозиции или искане за отмяна на марката поради неизползване.

От нашия екип ще ти съдействаме с правилния избор на стоки и услуги за твоята марка. Не се колебай да ни пишеш с въпроси.

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.