Условия за регистрация на марка

Законът поставя редица условия за регистрация на търговска марка.  Ще разгледаме някои от най-важните от тях.

Марката е знак, който е способен да отличи стоките или услугите на едно лице от тези на друго лице. Той може да е дума, букви, изображение, формата на стоката или нейната опаковка, звук, движение и всякакви комбинации от тях. Повече за видовете търговски марки.

На първо място марката трябва да бъде отличителна. Отличителността прави марката разпознаваема за потребителите. Отличителният знак трябва да може да идентифицира и отличи твоите стоки или услуги от тези на другите търговци. 

Марката не трябва да бъде описателна. Тя не трябва да описва твоите стоки или услуги. Думи като “био”, “еко”, “супер”, “топ” обикновено се приемат за описателни. Ако опиташ да регистрираш марката “био мляко” за млечни продукти, регистрацията ще бъде отказана. 

На следващо място, марката не трябва да въвежда потребителя в заблуждение. Например да заявиш марка “Вкусно изживяване”, с която да предлагаш облекла. 

Марката не трябва да съдържа гербове или знамена и техни имитации.

Марката не трябва да противоречи на обществения ред и добрите нрави. Тя не може да съдържа обидни думи или символи.

Не на последно място, важно е да определиш точно за кои стоки и услуги искаш да регистрираш марката си. Ако не си сигурен, се обърни към нас за съвет.

Съществуват и други изисквания за регистрация на марка. Неспазването на което и да е от тях ще доведе до отказ от регистрация. В този случай компетентните служби не връщат платените държавни такси.

За да се увериш че марката ти отговаря на всички условия за регистрация, може да се обърнеш към QuestionMarks. 


Photo by Mearth Technology from Pexels

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.