Финансиране от ЕС на малки и средни предприятия за регистрация на търговска марка или дизайн

И през 2024 г. е активно финансирането за малки и средни предприятия (МСП) от Фонда Ideas Powered for Business. Финансовата подкрепа се изразява в предоставяне на ваучери за регистрация на търговски марки, дизайни и патенти.

Научи повече за новото финансиране като натиснеш тук (линк).

Защитата на интелектуалната собственост се превръща във все по-значима област. Това е и целта на европейската програма – стимулиране на предприятията да защитят своите права от бъдещи нарушения.

Какво представлява финансирането за малки и средни предприятия?

Всички български малки и средни предприятия имат възможност да получат ваучери за регистрация на търговска марка или дизайн. Кампанията е отворена за периода на 2021 година и предвижда 5 прозореца за кандидатстване.

Оставащите прозорци за кандидатстване до края на настоящата година са:

    • 01.09.2021 – 30.09.2021;

    • 01.10.2021 – 30.10.2021.

Европейската програма разглежда кандидатурите по реда на тяхното постъпване. Препоръчително е заявленията да се подадат в началните дни на актуалния прозорец.

Каква е стойността на финансирането?

Общият бюджет, който ще бъде отпуснат за проекта е в размер на 20 млн. евро.

Предвидена е максимална сума на ваучера, която може да получи всяко предприятие, което желае да заяви регистрация на търговска марка или дизайн.

Сумата обхваща 50% от основните държавни такси и нейният размер варира според територията, на която ще бъде регистрирано съответното право на интелектуална собственост.

    • За регистрация на марка в България – основните държавни такси са 520 лв. и включват до 3 класа стоки и услуги. При одобрение формата ще получи ваучер в размер 260 лв.

    • За регистрация на марка в ЕС – основните такси са 850 евро за един клас стоки и услуги. Финансирането би покрило 425 евро от сумата.

Какви са критериите за кандидатстване?

Всяко българско предприятие, което желае да участва, първо трябва да се увери, че отговаря на поставените критерии за кандидатстване.

На първо място, твоята фирма трябва да отговаря на изискванията за малко и средно предприятие. Това се определя от броя назначени служители и работници, както и от генерирания годишен оборот.

Следващ критерий е фирмата ти да има ДДС регистрация. Този факт трябва да бъде доказан чрез издаване на удостоверение за доказване на регистрация по ДДС. То се издава от НАП.

Задължително е да се предоставят и изчерпателни данни за сметката на дружеството – заявител. Изисква се и прилагането на сертификат от банката, в която е открита сметката. В него трябва да бъдат посочени: IBAN; BIC/SWIFT код; дата на откриване на сметката; имена на титуляря.

На последно място, фирмата не трябва да е получавала национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги до този момент.

Как да кандидатствам за финансиране?

Щом документите по-горе са налични, се попълва заявление за кандидатстване.

Отговор дали предприятието е одобрено за финансиране се получава след 1 месец.

След като предприятието получи одобрение, разполага с 1-месечен срок да изготви и подаде заявлението за регистрация. Държавните такси се заплащат в пълен размер, към момента на подаване на заявлението. В рамките на месец 50% от заплатените такси ще ти бъдат възстановени по посочената от теб банкова сметка.

Ако все още се колебаеш дали да кандидатстваш за финансиране, свържи се с нас.

Ще ти предоставим безплатна първоначална консултация и насоки за всички стъпки по подаване на заявление.

Научи повече за регистрацията на търговска марка, както и за нашето съдействие в процеса.

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.