Процедура по регистрация на търговска марка

Процедурата за регистрация на марка може да изглежда дълга и сложна. В екипа ни се стараем да я направим приятна и поемаме цялата кореспонденция с институциите. В настоящия блогпост ви запознаваме как протича процедурата в няколко лесни стъпки.

Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Моментът на заявяване е от особена важност, тъй като самата процедура може да продължи между 5 и 18 месеца.

Процедурата за регистрация на марка с QuestionMarks протича по следния начин.

1. Запознаване с идеята на клиента

Запознаваме се с твоя бранд, стоки и услуги, териториални цели и бюджет. Определяме коя ще е най-подходящата закрила за теб и твоята марка. 

2. Предварително проучване /препоръчително/

Изготвяме проучване за сходни и идентични марки, които биха усложнили процедурата по регистрация. Анализираме резултатите от проучването и ти даваме препоръки как да избегнеш конфликти.

3. Подготовка и подаване на заявка

След като уточним каква ще е твоята марка, за какви продукти и територии ще се ползва, изготвяме заявката за регистрация. Процедурата по регистрация на марка започва с подаването на заявка пред компетентната служба по интелектуална собственост. 

При националните марки това е Българското Патентно ведомство, за марките на ЕС – Европейската служба по интелектуална собственост, а за международните марки – Световната служба по интелектуална собственост

4. Проверка

След подаване на заявката експертите от съответната служба извършват проверка дали отговаря на всички изисквания за регистрация. Това включва  проверка за платени държавни такси и  за останалите формалности по заявката. Обект на проверка са и законовите изисквания за регистрация. 

В рамките на този етап експертите могат да поискат определени корекции в заявката. Формалните изисквания могат да удължат излишно процедурата, ако не си ангажирал специалист.

5. Публикация и срок за опозиции

Следващата стъпка е публикацията на заявката в Официален бюлетин на ведомствата по интелектуална собственост. От публикацията започва да тече срок за подаване на опозиции и възражения срещу регистрацията от всички заинтересовани страни. В България и ЕС този срок е три месеца. 

В случай че бъде подадена опозиция, започва опозиционно производство. Опозициите могат да доведат до забавяне на процедурата по регистрация, понякога с години. Затова е важно предварителното проучване за сходни и идентични марки.

6. Регистрация на марката

Ако процедурата премине без усложнения, марката се регистрира и се издава свидетелство за регистрация.

Продължителността на процедурата зависи от много фактори. Сред тях са подаването на опозиция, указанията от експертите от службите по интелектуална собственост и други. Нашата цел е да облекчим максимално процедурата и да постигнем бърза регистрация. 

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.