Опозиция срещу търговска марка

Какво е опозиция срещу търговска марка? Опозицията представлява спор [...]