промишлен дизайн

По време на глобална пандемия и като резултат от редица национални локдауни много хора се обърнаха към своите хобита, а други откриха нови такива. Голям брой от поетите занаятчийски начинания пък се трансформираха в добри бизнес идеи.  

Една модерна бизнес идея, от своя страна, включва дистанционна работа на компанията и рекламиране в социалните мрежи. Но най-важното е, че всичките модерни брандове са различни и разчитат на своята индивидуалност, която се открива в дизайните на техните стоки. 

Нужна ли е за бранда ми регистрация на промишлен дизайн?

Почти всяко промишлено или занаятчийско изделие може да отговаря на изискванията за закрила на дизайн. Ако произвеждаш например: изделия от дърво; фигурки от плат; бижута от камъни или други стоки с интересен и нестандартен дизайн, то е препоръчително да регистрираш промишлен дизайн. Дизайнът е важен и за опаковките на продуктите. Не рискувай друг да открадне твоя личен авторски отпечатък. 

Какво ми предоставя регистрацията на промишлен дзайн? 

Собственикът на регистрирания промишлен дизайн притежава изключителни права върху него. Това означава, че може да се защитава срещу действия на трети лица, които увреждат неговите права. Такива действия може да са например предлагане на стоки със сходен дизайн, който би могъл да въведе в заблуждение потребителите.

Обхватът на правата се определя от територията, на която е регистриран промишленият дизайн. Регистрацията може бъде национална, европейска или международна. 

Има ли закрила без регистрация?

В Европейския съюз има възможност за право върху нерегистриран дизайн. Нерегистрираният дизайн дава защита единствено при недобросъвестно (умишлено) копиране на твоя дизайн. Такъв дизайн има само 3-годишен срок на действие, считано от датата, на която за пръв път е станал достъпен за обществеността. След изтичането на тези три години закрилата не може да бъде продължена. Това прави дизайна ти уязвим за последващи нарушения.

Регистрираният дизайн на Общността има първоначална валидност от 10 години от датата на заявяването и може да бъде подновяван за периоди от пет години в продължение на максимум 25 години. 

Регистрираните дизайни на Общността са защитени срещу сходни дизайни дори ако дизайнът в нарушение е разработен добросъвестно, т.е. без да се знае за съществуването на по-ранния дизайн. 

Колко струва регистрацията на промишлен дизайн?

Разбери колко струва регистрацията на дизайн на тази страница.


“Всичко, докоснато от човешка ръка, представлява дизайн.”


“Origami” – дизайн на радиатори, собственост на Tubes Radiatori Srl, финалист на DesignEuropa Awards 2020
RCD Number: 003061654 – 0001 “LOUBOUTIN” – дизайн на обувка, собственост на Christian Louboutin
RCD Number: 002825281-0002


“Thule Urban Glide” – дизайн на детска количка, собственост на Thule IP AB
RCD Number: 002394130

Все още имаш въпроси относно регистрацията на промишлен дизайн? Свържи се с нас. 


Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.