Подновяване на търговска марка

Подновяването на търговска марка гарантира нейната защита за период от 10 години. Този срок може да бъде продължаван неограничено във времето за следващи периоди от десет години. Затова е важно всеки маркопритежател да следи за срока за подновяване на търговска марка.

подновяване на търговска марка

Защо да подновя регистрацията на търговската ми марка?

 

Ако желаеш регистрираната търговска марка да защитава дейността ти за неограничен период от време, е важно да следиш за нейното подновяване.

Изпускането на сроковете за подновяване на търговска марка означава, че трябва да се пристъпи към нова регистрация. Добре е да имаш предвид, че дължимите държавни такси за регистрация на нова марка са по-високи от тези за нейното подновяване. Освен това подновяването действа от деня, следващ датата, на която изтича срокът на регистрацията. В противен случай рискуваш да оставиш своите права на интелектуална собственост незащитени за неопределен период от време.

 

За какви стоки и услуги може да се поднови марката?

Подновяването може да се отнася до всички стоки и услуги, за които е регистрирана марката. То може да бъде и частично. В случай че бизнесът ти вече не предлага определени стоки или услуги, може да не подновяваш регистрацията на марката за тях.

Кога да пристъпя към процедурата по подновяване на търговска марка?

Важно е искането за подновяване на марка да бъде подадено през последната десета година от регистрацията.

Ако този срок бъде изпуснат, притежателят на търговската марка разполага с гратисен период от нови шест месеца, в които да подаде заявлението за подновяване. В този период обаче държавните такси са в по-висок размер, тъй като заявителят е длъжен да заплати наказателна такса.

Пример: Срокът на търговската ти марка изтича на 15.06.2022 г. Искането за подновяване на марката може да се подаде най-рано на 15.06.2021 г. Ако този срок бъде изпуснат, марката може да се поднови в допълнителен 6-месечен срок – до 15.12.2022 г. Във втория случай се дължи допълнителна държавна такса.

Какво включва услугата по подновяване на търговска марка?

QuestionMarks ще извърши всички необходими действия пред съответните институции, включително:

  • изготвяне и входиране на документи;
  • проследяване на процедурата по подновяване;
  • периодично информиране на клиента за движението на процедурата по подновяване;
  • предоставяне на клиента на уведомление за подновяване.

Екипът ни разбира, че следенето на срокове и комуникацията с институции може да бъде твърде досадно и ​​времеемко занимание. За да не изпускаш повече законоустановените срокове, повери тази част на QuestionMarks. 

Колко ще ми струва подновяване на търговска марка?

Ако искането за подновяване бъде подадено преди изтичане на срока на марката, държавните такси са:

– 300 лв. за подновяване на до три класа стоки или услуги;

– 50 лв. за подновяване за всеки следващ клас стоки или услуги.

 

Ако искането за подновяване бъде подадено до 6 месеца след изтичане на срока:

– 450 лв. за подновяване на до три класа стоки или услуги;

– 80 лв. за подновяване за всеки следващ клас стоки или услуги.

Хонорарът на QuestionMarks за подновяване на търговска марка е в размер на 250 лв.

Екипът ни предоставя безплатна първоначална консултация. 

Защо QuestionMarks?

Създадохме QuestionMarks, мотивирани от желанието да помагаме на бизнеса със закрилата на интелектуалната собственост. Всяка добра идея се нуждае от солидна правна защита, затова се стараем да направим процеса по регистрация на марки и дизайни лесен, приятен и лишен от бюрокрация. Преди регистрацията възникват редица въпроси. Можем да ти дадем нужните отговори, защото се стремим към:

Защити бизнес идеите си с помощта на QuestionMarks

Не позволявай друг да печели от твоята креативност. Използвай нашата правна експертиза, за да осигуриш лесна и успешна закрила на твоята търговска марка.