Патенти и търговски марки: Как привличат инвеститори в стартъпи?

Патенти и марки при стартъпите - възможно ли е [...]