Запазване на подкаст име като марка

Запазване на името на подкаст като търговска марка е [...]