Виртуални стоки и NFT като търговски марки в Метавселената

За да защитиш своя бранд в Метавселената, е необходимо да регистрираш търговска марка – на европейско или международно ниво. Заявката за виртуални стоки обаче крие някои особености, в сравнение с тази за реални продукти.