Финансиране от ЕС за регистрация на търговска марка или дизайн

Финансирането за търговски марки е активно и през 2024 [...]